Georgia High School Basketball Project
state tournament teams
GIA
Email
Home

Woodward Academy

Location: College Park
Nickname(s): War Eagles
Existed: 1966-

year class coach final
record
accomplishment
boys
1969 AA 20-2 16
1989 AAA Tony Watkins 17-9 16
1991 AAA Tony Watkins qtrs
1996 AAA Tony Watkins 16
1997 AAA Tony Watkins semis
2002 AAAA David Widener 32
2003 AAAA David Widener 32
2011 AAA 16
2013 AAA 24-6 qtrs
2014 AAA 19-10 32
2015 AAAA 16
2016 AAAA 15-13 16
2018 AAAA 16
girls
1977 AA 16
1985 AAA Darrell Huckabee 19-9 16
1986 AAA Darrell Huckabee 21-7 16
1993 AAA Jim Waller 16
1994 AAA Jim Waller qtrs
1995 AAA Jim Waller champs
1996 AAA Jim Waller champs
1997 AAA Jim Waller 16
1998 AAA Jim Waller qtrs
1999 AAA Jim Waller champs
2000 AAA Jim Waller 16
2001 AAAA Jim Waller 16
2002 AAAA Jon Merrill 32
2003 AAAA Jon Merrill 16
2004 AAAA Jon Merrill 16
2005 AAAA Jon Merrill 32
2006 AAAA Jon Merrill 32
2007 AAAA Jon Merrill 16
2008 AAAA Jon Merrill 32
2009 AAA Jon Merrill 32
2012 AAA 20-10 32
2013 AAA 32
2014 AAA 20-11 qtrs
2015 AAAA 32
2016 AAAA 12-16 16
2018 AAAA 32